Aktuality

Mimoriadne spoje počas Silvestra 2012

29.12.2012 - Martin

Spoje budú premávať ako linka č.10 a 30 s odchodom:

  • z MHD Dolné Záturčie, sídlisko smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00
  • z MHD Vrútky aut. stan. smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00
  • z MHD Hotel TURIEC smer MHD Dolné Záturčie, sídlisko: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30
  • z MHD Hotel TURIEC smer MHD Vrútky aut. stan.: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30

Spoje sa zobrazujú aj vo vyhľadávači spojenia na našej stránke.

Prajeme Vám šťastný a úspešný rok 2013!