Aktuality

Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 15.12.2019

04.12.2019 - Martin

Vážení cestujúci, od 15.12.2019 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

V úprave boli zohľadnené zmeny cestovného poriadku ŽSR, podnety mesta Martin, Vrútky a taktiež podnety od občanov.

Zvýšenú pozornosť venujte linkám MHD: 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 56.

V tejto súvislosti Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali odchody Vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Zastávka MHD Biotika bude premenovaná na MHD HBM Pharma.

Zastávka MHD Matušovický rad bude premenovaná na MHD Vrútky, MsÚ.

Spoj 7/8 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 06:15 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 06:14.

Spoj 10/2 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 05:10 sa ruší.

Spoj 10/19 s odchodom z MHD Biotika o 06:05 sa ruší.

Spoj 10/23 s odchodom z MHD SAD o 04:45 sa ruší.

Spoj 10/31 s odchodom z MHD SAD o 06:48 sa ruší.

Spoj 10/52 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 12:55 sa ruší.

Spoj 10/109 s odchodom z MHD SAD o 12:30 sa ruší.

Spoj 10/111 s odchodom z MHD SAD o 12:40  sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 12:38.

Spoj 10/123 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:24 sa ruší.

Spoj 10/133 s odchodom z MHD SAD o 14:10 bude premávať len cez v sobotu, v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.

Spoj 11/54 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:18 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 14:20.

Spoj 11/55 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:10 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 14:07.

Spoj 11/91 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:10 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 19:13.

Spoj 11/100 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 05:47 sa ruší.

Spoj 11/105 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:18 sa ruší.

Spoj 11/121 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:10 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 20:13.

Spoj 11/134 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:58 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 14:00.

Spoj 12/7 s odchodom z MHD SAD o 06:00 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 06:03.

Spoj 12/20 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:00 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 12:58.

Spoj 12/22 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:36 sa ruší.

Spoj 12/23 s odchodom z MHD SAD o 15:10 sa ruší.

Spoj 12/36 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:12 sa ruší.

Spoj 15/23 s odchodom z MHD SAD o 13:27 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:25.

Spoj 21/4 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 05:21 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 05:19.

Spoj 21/12 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:05 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 21/16 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:42 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 14:45.

Spoj 21/18 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 14:43 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 14:33.

Spoj 23/2 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 05:10 bude premávať len cez v sobotu, v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.

Spoj 23/6 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:40 sa ruší.

Spoj 23/45 s odchodom z MHD SAD o 14:10 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 14:08.

Spoj 23/72 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 13:35 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 13:37.

Spoj 23/76 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 13:47 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:45.

Spoj 23/86 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 14:45 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 14:50.

Nový spoj 23/124 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 05:00 bude premávať v pracovné dni.

Spoj 24/2 s odchodom z MHD Pamätník Karvaša a Bláhovca o 05:13 sa posúva o minútu skôr – nový odchod o 05:12. Spoj nebude premávať cez ZŤS.

Spoj 27/5 s odchodom z MHD SAD o 05:05 nebude premávať cez DONG JIN.

Spoj 27/15 bude premávať z MHD HBM Pharma o 06:05.

Spoj 27/18 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:26 sa ruší.

Spoj 27/19 s odchodom z MHD Záhradníctvo o 06:23 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 06:26.

Spoj 27/22 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 06:19 nebude premávať cez DONG JIN.

Spoj 27/72 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 13:00 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 13:02.

Spoj 27/76 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:50 sa ruší.

Spoj 27/81 s odchodom z MHD SAD o 20:55 sa ruší.

Spoj 27/82 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 14:08 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 14:15. Spoj nebude premávať cez DONG JIN.

Spoj 27/84 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 14:45 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 14:40.

Spoj 27/89 s odchodom z MHD SAD o 20:55 sa ruší.

Spoj 27/97 s odchodom z MHD SAD o 20:55 bude premávať cez v sobotu, v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.

Spoj 27/99 s odchodom z MHD SAD o 20:55 bude premávať v pondelok – piatok.

Spoj 27/136 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 22:22 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 22:26. Spoj nebude premávať cez DONG JIN.

Spoj 30/26 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 07:33 sa ruší.

Spoj 30/30 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 07:30 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 07:33.

Spoj 30/41 s odchodom z MHD SAD o 07:00 sa ruší.

Spoj 30/74 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 14:30 sa ruší.

Spoj 30/77 s odchodom z MHD SAD o 14:04 sa ruší.

Spoj 30/87 bude premávať z MHD SAD o 14:55.

Spoj 30/102 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 18:45 sa ruší.

Spoj 31/29 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:20 sa ruší.

Spoj 33/3 s odchodom z MHD SAD o 09:10 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 09:12.

Spoj 34/37 s odchodom z MHD SAD o 18:38 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 18:35.

Spoj 34/41 s odchodom z MHD SAD o 20:17 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 20:22.

Spoj 41/29 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:53 sa posúva o 6 minút neskôr – nový odchod o 07:59.

Spoj 42/2 s odchodom z MHD Stráne konečná o 14:14 sa posúva o minútu skôr – nový odchod o 14:13.

Spoj 50/23 s odchodom z MHD SAD o 13:50 sa ruší.

Spoj 50/28 s odchodom z MHD Košúty sídlisko nebude premávať do Záhradníctva.

Spoj 51/3  s odchodom z MHD SAD o 13:25 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 13:28.

Nový spoj 51/5 s odchodom z MHD SAD o 13:50 bude premávať  v dňoch školského vyučovania.

Spoj 51/6 s odchodom z MHD Paneláreň o 14:20 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 14:10. Spoj bude premávať len po Košúty ECCO.

Spoj 52/6 s odchodom z MHD Národný cintorín o 07:21 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 07:19.

Spoj 52/14 s odchodom z MHD Národný cintorín o 15:41 sa posúva o minútu neskôr – nový odchod o 15:42.

Spoj 52/20 s odchodom z MHD Tomčany o 07:25 sa posúva o minútu skôr – nový odchod o 07:24.

Spoj 52/24 s odchodom z MHD Tomčany o 15:45 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 15:47.

Nový spoj 52/26 s odchodom z MHD Tomčany o 13:09 bude premávať v dňoch školského vyučovania.