Prolongácia a vydanie novej dopravnej karty SAD Žilina a mestskej karty Martin - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Prolongácia a vydanie novej dopravnej karty SAD Žilina a mestskej karty Martin

24.08.2020 - Martin

Školský rok 2020/2021 klope na dvere a všetci žiaci a študenti, ktorí sa dopravujú autobusmi SAD Žilina do školy, by nemali zabudnúť si predĺžiť platnosť či vybaviť novú dopravnú kartu SAD Žilina alebo mestskú kartu Martin.

Prolongácia dopravnej karty SAD Žilina
Žiaci a študenti, ktorí si budú prolongovať dopravnú kartu SAD Žilina, musia priniesť do ktoréhokoľvek klientskeho centra SAD Žilina dopravnú kartu a školou potvrdené tlačivo na  žiacku alebo študentskú dopravnú kartu. Tlačivo je možné si stiahnuť na stránke www.sadza.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadanka na dopravnú kartu. Taktiež je možné predložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2020/2021, ktoré vydáva konkrétna škola, pričom v tlačive sa nevyplní kolónka ,,Potvrdenie o návšteve školy“. Platnosť zľavy na dopravnej karte (preukaze) sa stanovuje u žiakov základných a stredných škôl do 31.8. príslušného školského roku, u študentov vysokých škôl do 30.9., respektíve do 30.6. v poslednom ročníku štúdia.

Prolongácia mestskej karty Martin
Taktiež žiaci a študenti, ktorí si budú prolongovať, t. j. predlžovať platnosť zľavy na Mestskú kartu Martin, musia priniesť do ktoréhokoľvek klientskeho centra SAD v Martine Mestskú kartu Martin a školou potvrdené tlačivo na  žiacku alebo študentskú mestskú kartu, ktoré je možné si stiahnuť na stránke www.mhdmartin.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadosť o vydanie mestskej karty. Taktiež je možné predložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2020/2021, ktoré vydáva konkrétna škola, pričom v tlačive sa nevyplní kolónka ,,Potvrdenie o návšteve školy“. Platnosť zľavy na Mestskej karte Martin (preukaze) sa stanovuje u žiakov základných a stredných škôl do 31.8. príslušného školského roku, u študentov vysokých škôl do 30.9., respektíve do 30.6. v poslednom ročníku štúdia.

Nová dopravná karta SAD Žilina
Vybavenie novej dopravnej karty je jednoduché. Žiaci a študenti  si ju nielenže môžu vybaviť osobne vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina, ale aj online z pohodlia domova. Predídu tak vyčkávaniu v dlhých radoch.

Online
Navštívte e-shop na stránke www.sadza.sk. V pravej lište kliknete na ikonku Kúpiť dopravnú kartu a vyberiete si príslušný región, kde budete dopravnú kartu využívať - na výber máte z troch miest: Čadca, Martin, Žilina. Zakliknete vhodné a vypíšete osobné údaje do prehľadnej tabuľky. Následne vložíte fotografiu v primeranom formáte (pdf, jpg...) a vyberiete si spôsob doručenia novej dopravnej karty, ktorú vám pošleme buď poštou priamo domov alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne vo vybranom klientskom centre. E-shop vás navedie kam vložiť jednotlivé dokumenty, a zároveň vám ponúkne možnosť dobitia kreditu na dopravnú kartu. Kredit je možné dobiť aj osobne vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina alebo  priamo u vodiča. V ďalšom a zároveň v poslednom kroku sa uskutoční online platba prostredníctvom vašej platobnej karty.

Osobne v klientskom centre
Navštívte ktorékoľvek klientske centrum SAD Žilina, kde vám ochotne pomôžu vybaviť novú dopravnú kartu pracovníci klientskeho centra. Okrem potrebných dokumentov na vybavenie dopravnej karty ešte potrebujete fotografiu, ktorú ak nemáte, nevadí. Pracovníci klientskeho centra vám ju ochotne vyhotovia priamo v klientskom centre za poplatok 1 €.

Čo k tomu potrebujete (aj v prípade online vybavenia):
Tlačivo ,,Žiadanka na dopravnú kartu“ potvrdené navštevovanou školou alebo Tlačivo ,,Žiadanka na dopravnú kartu“ (bez vyplnenej kolónky ,,Potvrdenie o návšteve školy“) + potvrdenie o návšteve školy, ktoré vydáva konkrétna škola (Tlačivo je možné si stiahnuť na stránke www.sadza.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadanka na dopravnú kartu)
Fotografia 2,5cm x 3,5cm (v prípade online vybavenia: fotografia vo formáte PDF, JPG...)
- Poplatok 4,50 €
- Minimálny vklad 5,00 €

Ak je žiak mladší ako 15 rokov, potvrdenie pri vybavení dopravnej karty nepotrebuje.

Nová mestská karta Martin
Mestskú kartu Martin, žiaľ, nie je možné vybaviť online. Je potrebné navštíviť niektoré klientske centrum v Martine. Vystavenie novej Mestskej karty Martin je bezplatné, no ak v priebehu jej platnosti požiadate o vydanie ďalšej dopravnej karty, za jej vystavenie už zaplatíte 4,00 EUR.
Čo k tomu potrebujete:
- vyplnenú Žiadosť o vydanie mestskej karty potvrdenú školou, prípadne potvrdenie o návšteve školy (potvrdenie sa vyžaduje u žiakov a študentov, ktorí v danom školskom roku dosiahli 16 rokov)
- Preukaz totožnosti (u detí mladších ako 15 rokov preukaz totožnosti zákonného zástupcu + rodný list dieťaťa)
- Fotografiu rozmeru 2,5 x 3 cm
- Minimálny vklad 5,00 €

Všetkých žiakov a študentov žiadame, aby predkladali potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2020/2021.

Prečo si dopravnú kartu kúpiť?
Kúpou dopravnej karty získavate skvelé bonusy. V prvom rade je to zľava z obyčajného cestovného a okrem toho, nemusíte vo svojej peňaženke hľadať drobné na cestovné. Stačí mať dopravnú kartu, ktorou bezhotovostne zaplatíte za cestovný lístok, čo zvyšuje komfort jeho výdaja. Vlastníctvom a využívaním dopravnej karty nielenže prispievate k zrýchleniu dopravy, ale získavate aj zľavy vo vybraných prevádzkach OC Mirage. Viac informácií nájdete na www.cestujtezadarmo.sk Nezabudnite, že na online nákup a dobitie dopravnej karty môžete využiť aj bezplatnú Wi-Fi sieť v našich autobusoch.