Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 13.12.2020 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 13.12.2020

08.12.2020 - Martin

Vážení cestujúci, od 13.12.2020 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

V úprave boli zohľadnené zmeny cestovného poriadku ŽSR, podnety mesta Martin, Vrútky a taktiež podnety od občanov.

Zvýšenú pozornosť venujte linkám MHD: 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 50, 51, 52.

V tejto súvislosti Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali odchody Vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Spoj 7/5 s odchodom z MHD Záhradníctvo o 05:35 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 05:37.

Spoj 7/17 s odchodom z MHD SAD o 07:25 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 07:24.

Spoj 7/33 s odchodom z MHD SAD o 11:35 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 11:28.

Spoj 7/35 s odchodom z MHD SAD o 12:00 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 12:03.

Spoj 7/41 s odchodom z MHD SAD o 13:23 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 13:25.

Spoj 7/57 s odchodom z MHD SAD o 16:25 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 16:28.

Spoj 7/71 s odchodom z MHD SAD o 19:30 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 19:25.

Nový spoj 10/1 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:05 bude premávať cez víkend a v štátny sviatok.

Spoj 10/18 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:30 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 14:32.

Spoj 10/79 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:10 sa posúva o 5 minúty skôr - nový odchod o 10:05.

Spoj 10/85 s odchodom z MHD SAD o 10:35 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 10:34.

Spoj 10/93 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:10 bude premávať len v pracovné dni

Spoj 10/95 s odchodom z MHD SAD o 11:20 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 11:26.

Spoj 10/99 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:55 bude premávať aj 31.12.

Spoj 10/125 s odchodom z MHD SAD o 13:30 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 13:34.

Spoj 10/139 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:25 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 14:20.

Spoj 10/187 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 18:35 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 18:45.

Spoj 10/215 s odchodom z MHD SAD o 22:00 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 22:06.

Spoj 10/219 s odchodom z MHD Ľadoveň o 22:35 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 22:36.

Spoj 11/4 s odchodom z MHD ŽOS Vrútky, a.s. o 05:38 sa posúva o 9 minút neskôr - nový odchod o 05:47.

Spoj 11/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:30 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 05:29.

Spoj 11/11 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:06 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 06:10.

Spoj 11/12 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:10 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 07:13.

Spoj 11/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:53 sa posúva o 6 minút skôr - nový odchod o 05:47.

Spoj 11/15 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:12 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 06:08.

Spoj 11/16 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:37 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 07:40.

Spoj 11/18 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:57 sa posúva o 16 minút neskôr - nový odchod o 08:13.

Spoj 11/19 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:55 sa posúva o 15 minút neskôr - nový odchod o 07:10.

Spoj 11/21 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:05 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 07:07.

Spoj 11/23 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:45 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 07:43.

Spoj 11/24 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 09:00 sa posúva o 12 minút neskôr - nový odchod o 09:12.

Spoj 11/25 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:05 sa posúva o 18 minút neskôr - nový odchod o 08:23.

Spoj 11/28 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 09:25 sa posúva o 15 minút neskôr - nový odchod o 09:40.

Spoj 11/29 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:50 bude premávať len cez víkend a v štátny sviatok

Spoj 11/30 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 10:16 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 10:18.

Spoj 11/31 s odchodom z MHD Ľadoveň o 09:30 sa posúva o 26 minút neskôr - nový odchod o 09:56 a bude premávať len cez víkend a v štátny sviatok.

Spoj 11/32 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 10:16 sa posúva o 27 minút neskôr - nový odchod o 10:43.

Spoj 11/33 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:08 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 10:16.

Spoj 11/34 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 11:10 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 11:12.

Spoj 11/35 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:07 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 10:10.

Spoj 11/36 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 11:10 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 11:12.

Spoj 11/37 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:25 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 10:29.

Spoj 11/40 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 11:30 sa posúva o 7 minút neskôr - nový odchod o 11:37.

Spoj 11/41 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:12 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 11:20.

Spoj 11/43 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:35 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 11:30 a nepremáva 31.12.

Spoj 11/44 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 12:20 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 12:18.

Spoj 11/45 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:00 bude premávať v pracovné dni

Spoj 11/46 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:00 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 12:58.

Spoj 11/47 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:40 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 12:36.

Spoj 11/48 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:22 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 13:17.

Spoj 11/50 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:20 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 13:15.

Spoj 11/53 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:55 sa posúva o 20 minút neskôr - nový odchod o 14:15.

Spoj 11/55 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:07 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 14:15.

Spoj 11/56 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:27 sa posúva o 29 minút neskôr - nový odchod o 14:56.

Spoj 11/57 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:20 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 14:26.

Spoj 11/58 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:06 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 15:11.

Spoj 11/59 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:42 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 14:48.

Spoj 11/61 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:00 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 15:10.

Spoj 11/62 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:18 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 15:22.

Spoj 11/64 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:30 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 15:40.

Spoj 11/65 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:45 sa posúva o 12 minút neskôr - nový odchod o 15:58.

Spoj 11/67 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:10 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 16:15.

Spoj 11/69 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:13 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 16:18.

Spoj 11/70 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:20 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 16:23.

Spoj 11/73 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:50 sa posúva o 15 minút neskôr - nový odchod o 17:05.

Spoj 11/74 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 23:15 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 23:18.

Spoj 11/76 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 17:18 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 17:14.

Spoj 11/77 s odchodom z MHD Ľadoveň o 17:42 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 17:50.

Spoj 11/78 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 17:22 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 17:18.

Spoj 11/79 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:10 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 18:13.

Spoj 11/81 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:14 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 18:17.

Spoj 11/83 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:45 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 18:50.

Spoj 11/85 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:00 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 19:05.

Spoj 11/86 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:20 sa posúva o 7 minút skôr - nový odchod o 19:13.

Spoj 11/90 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:44 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 19:48.

Spoj 11/92 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:40 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 16:38.

Spoj 11/93 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:36 sa posúva o 7 minút neskôr - nový odchod o 20:43.

Nový spoj 11/96 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:15 bude premávať v pracovné dni.

Spoj 11/102 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:08 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 21:12 a bude premávať aj cez pracovné dni.

Nový spoj 11/105 s odchodom z MHD Ľadoveň o 09:45 bude premávať v pracovné dni

Spoj 11/106 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:23 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 22:27.

Spoj 11/107 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:45 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 06:46.

Spoj 11/110 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:45 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 22:50.

Spoj 11/117 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:07 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 08:10.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:10 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 22:12.

Spoj 11/120 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:28 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 06:30.

Spoj 11/121 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:13 sa posúva o 9 minút neskôr - nový odchod o 20:22.

Spoj 11/122 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:22 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 20:25.

Spoj 11/123 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:15 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 13:20.

Spoj 11/124 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 05:48 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 05:51.

Spoj 11/125 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:22 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 12:21.

Spoj 11/126 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:03 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 14:06.

Spoj 11/127 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:05 sa posúva o 7 minút neskôr - nový odchod o 15:12.

Spoj 11/128 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:45 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 19:48.

Spoj 11/129 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:30 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 14:25.

Spoj 11/130 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:10 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 20:13.

Nový spoj 11/131 s odchodom z MHD Ľadoveň o 09:07 bude premávať v pracovné dni.

Spoj 11/132 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:48 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 20:50 a bude premávať len cez víkend a v štátom uznaný sviatok (okrem 24.12.).

Nový spoj 11/133 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:15 bude premávať cez víkend a v štátom uznaný sviatok (okrem 24.12.).

Spoj 11/136 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:00 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 12:56.

Spoj 11/138 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:53 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 14:57 a bude premávať aj 31.12.

Nový spoj 11/140 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:45 bude premávať v pracovné dni.

Spoj 12/17 s odchodom z MHD SAD o 12:25 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 12:23.

Spoj 12/19 s odchodom z MHD SAD o 14:25 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 14:27.

Spoj 12/24 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:00 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 15:05.

Spoj 12/26 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:24 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 16:00.

Spoj 12/30 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 18:47 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 18:45.

Spoj 15/1 s odchodom z MHD SAD o 05:25 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 05:29.

Spoj 15/17 s odchodom z MHD SAD o 11:28 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 11:38.

Spoj 15/23 s odchodom z MHD SAD o 13:25 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 13:22.

Spoj 15/35 s odchodom z MHD SAD o 19:17 sa posúva o 7 minút neskôr - nový odchod o 19:24.

Spoj 15/19 s odchodom z MHD SAD o 11:40 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 11:44.

Spoj 20/10 s odchodom z MHD ŽOS Vrútky, a.s. o 09:10 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 09:08.

Spoj 21/12 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:00 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 13:05.

Spoj 21/2 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:20 nebude premávať 31.12.

Spoj 23/19 s odchodom z MHD SAD o 08:02 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 08:00.

Spoj 23/20 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda, ATC o 07:10 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 07:06.

Spoj 23/21 s odchodom z MHD SAD o 08:14 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 08:16.

Spoj 23/27 s odchodom z MHD SAD o 10:05 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 10:00.

Spoj 23/43 s odchodom z MHD SAD o 13:45 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 13:44.

Spoj 23/67 s odchodom z MHD SAD o 18:15 sa posúva o 12 minút neskôr - nový odchod o 18:27.

Spoj 23/72 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda, ATC o 13:37 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 13:38.

Spoj 23/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:51 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 21:54.

Spoj 23/108 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda, ATC o 17:55 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 18:03.

Spoj 23/118 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda, ATC o 18:50 sa posúva o 12 minút neskôr - nový odchod o 19:02.

Spoj 24/49 s odchodom z MHD SAD o 15:50 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 15:53.

Spoj 24/71 s odchodom z MHD SAD o 18:28 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 18:31.

Spoj 24/71 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 23:15 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 23:18.

Spoj 27/3 s odchodom z MHD SAD o 04:17 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 04:12.

Spoj 27/29 s odchodom z MHD SAD o 08:20 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 08:25.

Spoj 27/39 s odchodom z MHD SAD o 10:15 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 10:18.

Spoj 27/47 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 12:20 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 12:15.

Spoj 27/49 s odchodom z MHD SAD o 12:20 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 12:25.

Spoj 27/54 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 10:57 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 11:02.

Spoj 27/71 s odchodom z MHD SAD o 15:25 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 15:26.

Spoj 27/73 s odchodom z MHD SAD o 16:07 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 16:08.

Spoj 27/87 s odchodom z MHD SAD o 19:00 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 19:06.

Spoj 27/114 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:10 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 19:05.

Spoj 30/4 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 16:23 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 16:25.

Spoj 30/7 s odchodom z MHD SAD o 05:08 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 05:11.

Spoj 30/19 s odchodom z MHD Záhradníctvo o 05:53 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 05:54.

Spoj 30/21 s odchodom z MHD SAD o 06:10 sa posúva o 6 minút skôr - nový odchod o 06:04.

Spoj 30/33 s odchodom z MHD SAD o 06:50 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 06:52.

Spoj 30/36 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 08:20 sa posúva o 10 minút skôr - nový odchod o 08:10.

Spoj 30/38 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 08:40 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 08:36.

Spoj 30/39 s odchodom z MHD SAD o 13:46 sa posúva o 6 minút skôr - nový odchod o 13:40.

Spoj 30/42 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 09:20 sa posúva o 12 minút skôr - nový odchod o 09:08 a bude premávať do MHD SAD.

Spoj 30/44 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 09:44 sa posúva o 12 minút skôr - nový odchod o 09:32.

Spoj 30/45 s odchodom z MHD SAD o 07:47 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 07:45.

Spoj 30/47 s odchodom z MHD SAD o 08:17 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 08:16.

Spoj 30/48 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 10:28 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 10:32.

Spoj 30/51 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 08:45 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 08:48.

Spoj 30/52 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 11:10 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 11:05.

Spoj 30/53 s odchodom z MHD SAD o 09:12 sa posúva o 17 minút skôr - nový odchod o 08:55.

Spoj 30/55 s odchodom z MHD SAD o 09:45 sa posúva o 11 minút skôr - nový odchod o 09:34.

Spoj 30/59 s odchodom z MHD SAD o 10:20 sa posúva o 41 minút skôr - nový odchod o 09:39.

Spoj 30/62 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 13:20 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 13:15.

Spoj 30/66 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 13:35 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 13:33.

Spoj 30/67 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 12:20 sa posúva o 18 minút skôr - nový odchod o 12:02.

Spoj 30/68 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 13:50 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 13:47.

Spoj 30/72 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 14:20 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 14:30.

Spoj 30/75 s odchodom z MHD SAD o 13:27 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 13:32.

Spoj 30/79 s odchodom z MHD SAD o 14:15 sa posúva o 8 minút skôr - nový odchod o 14:07.

Spoj 30/80 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 15:00 sa posúva o 15 minút neskôr - nový odchod o 15:15.

Spoj 30/81 s odchodom z MHD SAD o 14:15 sa posúva o 15 minút skôr - nový odchod o 14:00.

Spoj 30/83 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 14:40 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 14:45.

Spoj 30/84 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 15:21 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 15:23.

Spoj 30/85 s odchodom z MHD SAD o 14:50 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 14:55.

Spoj 30/87 s odchodom z MHD SAD o 14:55 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 14:58.

Spoj 30/90 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 16:12 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 16:15.

Spoj 30/91 s odchodom z MHD SAD o 15:33 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 15:30.

Spoj 30/92 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 16:46 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 16:53.

Spoj 30/93 s odchodom z MHD SAD o 15:45 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 15:48.

Spoj 30/96 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 17:25 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 17:35.

Spoj 30/103 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 17:25 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 17:28.

Spoj 30/107 s odchodom z MHD SAD o 18:25 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 18:40.

Spoj 30/115 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 07:40 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 07:38.

Spoj 30/119 s odchodom z MHD SAD o 13:00 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 12:56.

Spoj 30/121 s odchodom z MHD SAD o 15:55 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 16:00.

Spoj 30/123 s odchodom z MHD SAD o 08:25 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 08:30.

Spoj 31/3 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:10 sa posúva o 15 minút skôr - nový odchod o 06:55.

Spoj 31/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:30 sa posúva o 30 minút skôr - nový odchod o 08:00.

Spoj 31/9 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:45 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 10:50.

Spoj 31/14 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 08:55 sa posúva o 10 minút skôr - nový odchod o 08:45.

Spoj 31/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:40 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 12:37.

Spoj 31/18 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 10:45 sa posúva o 15 minút skôr - nový odchod o 10:30.

Spoj 31/25 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:00 sa posúva o 16 minút skôr - nový odchod o 15:44.

Spoj 31/27 s odchodom z MHD Ľadoveň o 17:15 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 17:25.

Spoj 31/36 s odchodom z MHD Dolné Záturčie, sídlisko o 17:42 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 17:45.

Spoj 31/33 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:45 sa posúva o 13 minút skôr - nový odchod o 20:32.

Spoj 33/2 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda, ATC o 09:50 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 09:45.

Spoj 34/1 s odchodom z MHD SAD o 04:55 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 05:00.

Spoj 34/3 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 05:42 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 05:45.

Spoj 34/5 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 06:15 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 06:18.

Spoj 34/15 s odchodom z MHD SAD o 09:15 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 09:19.

Spoj 34/33 s odchodom z MHD SAD o 16:47 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 16:52.

Spoj 34/35 s odchodom z MHD SAD o 17:50 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 17:56.

Spoj 34/43 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 08:22 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 08:20.

Spoj 34/19 bude premávať z MHD SAD s odchodom o 10:18.

Spoj 34/21 s odchodom z MHD SAD o 11:15 bude premávať aj 31.12.

Spoj 34/39 s odchodom z MHD SAD o 19:30 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 19:29.

Spoj 40/9 s odchodom z MHD SAD o 09:05 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 09:13.

Spoj 40/13 s odchodom z MHD SAD o 10:05 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 10:00.

Spoj 40/17 s odchodom z MHD SAD o 11:05 sa posúva o 6 minút neskôr - nový odchod o 11:11.

Spoj 40/19 s odchodom z MHD SAD o 13:05 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 13:08.

Spoj 40/27 s odchodom z MHD SAD o 15:15 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 15:14.

Spoj 40/32 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 19:20 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 19:25.

Spoj 40/35 s odchodom z MHD SAD o 18:15 sa posúva o 3 minúty neskôr - nový odchod o 18:18.

Spoj 40/40 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 18:40 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 18:45.

Spoj 41/1 s odchodom z MHD Ľadoveň o 09:50 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 09:48.

Spoj 41/2 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 09:30 sa posúva o 8 minút neskôr - nový odchod o 09:38.

Spoj 41/3 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:15 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 10:17.

Spoj 41/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:15 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 05:14.

Spoj 41/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:07 sa posúva o 9 minút skôr - nový odchod o 05:58.

Spoj 41/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:40 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 06:41.

Spoj 41/25 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:30 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 07:29.

Spoj 41/31 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:00 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 08:05.

Spoj 41/33 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:15 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 08:13.

Spoj 41/38 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 11:30 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 11:32.

Spoj 41/44 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 12:30 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 12:25.

Spoj 41/47 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:50 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 12:46.

Spoj 41/53 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:10 sa posúva o 4 minúty skôr - nový odchod o 14:06.

Spoj 41/55 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:20 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 14:18.

Spoj 41/57 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:40 sa posúva o 2 minúty skôr - nový odchod o 14:38.

Spoj 41/61 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:50 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 14:55.

Spoj 41/67 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:15 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 16:10.

Spoj 41/75 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:58 sa posúva o 3 minúty skôr - nový odchod o 16:55.

Spoj 41/80 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 18:36 sa posúva o 4 minúty neskôr - nový odchod o 18:40.

Spoj 41/81 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:22 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 18:27.

Spoj 41/82 s odchodom z MHD Stráne, konečná o 13:15 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 13:16.

Spoj 41/93 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:40 sa posúva o 5 minút skôr - nový odchod o 13:35.

Spoj 41/101 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:25 sa posúva o 1 minútu skôr - nový odchod o 15:24.

Spoj 50/31 s odchodom z MHD Záhradníctvo o 15:37 sa posúva o 1 minútu neskôr - nový odchod o 15:38.

Spoj 50/35 s odchodom z MHD SAD o 17:15 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 17:17.

Spoj 51/1 s odchodom z MHD SAD o 05:20 sa posúva o 5 minút neskôr - nový odchod o 05:25.

Spoj 51/2 s odchodom z MHD Paneláreň o 05:40 sa posúva o 2 minúty neskôr - nový odchod o 05:42.

Spoj 52/15 s odchodom z MHD Tomčany o 18:30 sa posúva o 10 minút neskôr - nový odchod o 18:40.