Cestovanie len s respirátorom FFP2 alebo s obdobným prostriedkom podľa normy STN EN 149+A1 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Cestovanie len s respirátorom FFP2 alebo s obdobným prostriedkom podľa normy STN EN 149+A1

04.03.2021 - Martin

Vážení cestujúci,

na základe prijatého uznesenia Vlády SR je od 8. marca 2021 ZÁKAZ vstupu do vozidiel verejnej dopravy bez použitia respirátora typu FFP2 alebo obdobného prostriedku (vždy bez výdychového ventilu) spĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Výnimku tvoria deti, ktoré používajú ochranné rúško. Cieľom je spomaliť šírenie infekcie COVID-19 a zamedziť import nových mutácií ochorenia.

Prijaté opatrenie platí až do odvolania.