Vodiči SAD Žilina cítia zodpovednosť za cestujúcich - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Vodiči SAD Žilina cítia zodpovednosť za cestujúcich

23.03.2021 - Martin

Dispečeri zabezpečovali výjazd s vypätím všetkých síl.

Každý občan i každá súkromná spoločnosť pociťuje opatrenia, ktoré prijala vláda na ochranu obyvateľstva pred pandémiou koronavírusu. Spoločnosť SAD Žilina zabezpečuje v žilinskom regióne prepravu obyvateľov. Ako zasiahli opatrenia túto spoločnosť? Odpovedá riaditeľ dopravno-prevádzkového odboru spoločnosti SAD Žilina Ing. Ľubomír Taška.

1. Ako ste sa vysporiadali s prijatými preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19?

Určite to bolo veľmi náročné, a to hlavne na začiatku minulého roka, keď sme nevedeli, čo bude a hlavne sme museli denne zháňať ochranné prostriedky a upravovať cestovný poriadok

tak, aby sme reagovali na opatrenia, ktoré prichádzajú. Ochranné prostriedky sa nám našťastie podarilo získať celkom promptne. Pri cestovom poriadku sme doslova korčuľovali na hrane

tak, aby sme udržali obslužnosť na úrovni prázdninového režimu – rôzne upraveného, čo sa nám aj podarilo a vedeli sme poskytovať služby všetkým tým, ktorí museli do práce dochádzať.

Úpravy boli veľmi rýchle. Preto sme sa zameriavali na to, aby sme to vedeli dostatočne odkomunikovať cestujúcim.

2. Ako jazdíte teraz v prímestskej doprave a ako sa vypriadavate s opatreniami v tejto dobe.

Aktuálne už vieme predpokladať, čo sa bude diať. Jazdíme v prázdninovom režime, ktorý upravujeme podľa toho ako nastupujú deti do školy. V rámci školskej dochádzky sme sa snažili spolu s objednávateľom služby, t. j. Žilinského samosprávneho kraja pridávať spoje tak, aby boli dostatočné na dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I.stupeň). Ochranné pomôcky máme dostatočne zabezpečené. Naposledy bola pre nás najväčšia úloha, dokázať zabezpečiť testovanie zamestnancov. Začalo to tým, že v rámci niektorých okresov bol povinný test a v inom nie. Avšak napriek tomu, ale naše linky nepoznajú hranice okresu, a preto sme museli aj vodičov napríklad zo Žiliny otestovať, aby mohli prepraviť cestujúcich do okresu Bytča.

3. Ak to dobre chápeme zabezpečujete testovanie zamestnancov priamo na pracovisku?

Áno, už niekoľko týždňov. Všetci naši zamestnanci majú možnosť otestovať sa priamo na pracovisku. Podarilo sa nám to vďaka ochote, s ktorou sme sa stretli na Okresnom úrade

v Žiline – odbore krízového riadenia a u súkromnej spoločnosti, ktorá nám vykonáva testovanie. Na toto testovanie máme veľmi pozitívne reakcie od zamestnancov, nakoľko nemusia nikde chodiť a vedia sa otestovať počas prestoja alebo pracovnej prestávky.

4. Ako ste na tom z pohľadu ochorenia koronavírusu a chorobnosťou?

Klamal by som, keby som povedal, že nás to nezasiahlo. Sú to také vlny, keď nám na PN-kách zostáva viac vodičov. Aktuálne sa nám to už podarilo stabilizovať, ale boli obdobia, keď naši dispečeri zabezpečovali výjazd s vypätím všetkých síl, začo sa chcem poďakovať nielen im,

ale aj vodičom, ktorí boli ochotní zastúpiť svojich kolegov. Opäť sa ukázalo, že lojalita v našej spoločnosti je na vysokej úrovni a všetci zamestnanci cítia zodpovednosť za prepravu cestujúcich, bez ktorých by sa veľakrát zastavil život. V tomto období sú to určite sestričky,

predavačky a iné profesie prvej línie, pre ktorých je tento spôsob prepravy jediný, ako sa dostať do práce. Dokonca sme sa ocitli v takej situácií, že sme si museli aj požičiavať vodičov z iných prevádzok. Napríklad vodiči z Martina pomáhali v Žiline. Veľkú výhodu pociťujeme v tom, že sme veľká spoločnosť, ktorá môže operatívne riešiť aj takéto situácie. Dokonca sme sa ocitli v takej situácií, že sme si museli aj požičiavať vodičov z iných prevádzok. Napríklad vodiči z Martina pomáhali v Žiline. Veľkú výhodu pociťujeme v tom, že sme veľká spoločnosť, ktorá môže operatívne riešiť aj takéto situácie.

5. Ako je to s ochranou cestujúcich a vodičov pri preprave?

Naša spoločnosť má zavedený systém dezinfekcie autobusov, ktorý sa robí pravidelne prostredníctvom elektrostatického postreku, ktorý ochraňuje plochy v autobusoch dlhšiu dobu. Cestujúci aj vodiči používajú ochranu dýchacích ciest. Vodiči dostávajú dezinfekciu,

aby si mohli pravidelne dezinfikovať ruky vzhľadom na skutočnosť, že manipulujú s peniazmi. Okrem toho majú aj prostriedky na dezinfekciu priestoru vodiča, aby aj pri začiatku výkonu

svojho povolania si mohli toto miesto vydezinfikovať.

6. Ako zasiahla táto kríza prímestskú dopravu z ekonomického pohľadu?

Pokles cestujúcich bol v minulom roku približne 30 % čo je z pohľadu výpadku tržieb dosť veľké  číslo. Určite si to mohli všimnúť všetci cestujúci, že v autobusoch je menej ľudí. Práve z tohto dôvodu sme prechádzali na prázdninový režim. Tu treba ale povedať, že prímestská doprava

je o zabezpečovaní dopravnej obslužnosti územia, a to musíme vykonávať aj v tejto ťažkej dobe, kde to zasahuje hlavne nášho objednávateľa ako je Žilinský samosprávny kraj. Opatrenia

sú aj pre nás veľmi tvrdé, najväčší pokles je, samozrejme, u žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú dištančnou formou.

7. Ako to vidíte po uvoľnení opatrení?

V tomto som optimistický, pretože už po uvoľnení opatrení po prvej vlne sa nám v septembri vrátila veľká časť cestujúcich späť. V posledných desiatich rokoch bol postupný pokles cestujúcich, kde hlavnú úlohu zohral rozvoj individuálnej dopravy. V roku 2018

a 2019 sa pokles spomalil a dokonca sme hodnotili, že v roku 2019 sa zastavil. Preto vyhodnocujeme, že počet cestujúcich v prímestskej doprave je stabilizovaný. Táto skutočnosť sa nám potvrdila práve v mesiaci september minulého roka. Aktuálne nám chýbajú práve skupiny cestujúcich, ktorí necestujú najmä kvôli prijatým opatreniam a to sú žiaci, študenti a samozrejme aj predavačky, zamestnanci reštaurácií, ktorí tiež tvoria

8. Ako je to u vás s očkovaním zamestnancov?

Aktuálne komunikujeme s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktorému sme zaslali zoznamy zamestnancov, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19. Po zmene očkovacej stratégie,

je ale očkovanie zamestnancov kritickej/kľúčovej infraštruktúry pozastavené a očkuje sa podľa vekových kategórií.

9. A čo na záver?

Určite sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom našej spoločnosti, že aj v tejto ťažkej dobe sú v nasadení a dodržujú všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a Vládou SR.

Ako chránime zamestnancov a cestujúcich pred COVID-19

- snaha o zabezpečenie prednostného očkovania zamestnancov proti COVID-19,
- pravidelné testovanie zamestnancov proti COVID-19 priamo na pracovisku,
- výdaj dezinfekčných gélov a rukavíc pre vodičov,
- výdaj dezinfekčných prostriedkov určených na dezinfekciu priestoru vodiča v autobuse,
- výdaj respirátorov typu FFP2 prípadne obdobných prostriedkov pre zamestnancov, ktoré spĺňajú normu STN EN 149+A1,
- pravidelná dezinfekcia autobusov elektrostatickým postrekom
- ručné čistenie a dezinfekcia autobusov (madlá, tyče...),
- povinnosť cestovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
- možnosť úhrady cestovného bezhotovostnou platbou.