Mestská karta Martin - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Mestská karta Martin

18.06.2012 - Martin

Dňa 1.7.2012 vstúpi do platnosti mestská karta, ktorá bude okrem zliav u obchodníkov slúžiť aj na úhradu cestovného v mestskej hromadnej doprave Martin. Mestskú kartu bude možné využívať aj ako elektronickú peňaženku na priamu úhradu cestovného, zachované však zostanú aj možnosti časového cestovného (30 a 90 dňové časové cestovné). Dopravnú kartu SAD používanú v súčasnosti bude možné využívať aj naďalej.

Dňa 1.8.2012 nadobudne platnosť nový cenový výmer pre mestskú hromadnú dopravu Martin a mestská karta sa stane najvýhodnejším variantom pre každodenných cestujúcich. V prípade využitia mestskej karty bude cena cestovného zachovaná v súčasnej výške.

Viac informácií na podstránke Mestská karta Martin.