SME PRE SEBA NENAHRADITEĽNÍ – Vodiči SAD Žilina a profesie prvej línie - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie
Menu

Aktuality

SME PRE SEBA NENAHRADITEĽNÍ – Vodiči SAD Žilina a profesie prvej línie

03.05.2021 - Žilina, Martin, Čadca

Keďže prijaté opatrenia proti šíreniu COVID-19 sa pomaly uvoľňujú spoločnosť SAD Žilina  chce kampaňou SME PRE SEBA NENAHRADITEĽNÍ vyjadriť úprimné POĎAKOVANIE a veľký obdiv svojim vodičom a všetkým profesiám prvej línie za profesionalitu, ľudský prístup a nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach, ktoré sme doposiaľ zažívali. 

V týchto dňoch na nás dolieha bremeno a dopady situácie okolo pandémie koronavírusu,  ktorá počas celého roku priniesla všetkým nepoznané situácie. V školách nastali nevídané aktivity a zmeny, hlavne čo sa týka práce s technikou a dištančnou formou výučby. Učitelia v domácom prostredí pripravovali materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravovali a konzultovali domáce úlohy za obrazovkou počítača. V nemocniciach usilovne pracovali a pracujú zdravotníci, deň čo deň, len aby zachránili každý ľudský život. Predavači v obchodoch, ktorí stále prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, zabezpečovali na dennej báze zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom dennej potreby, ktorý je potrebný na uspokojenie životných potrieb.  Deti vymenili školské lavice v školách za domáce online vyučovanie, ktorý spôsobil deficit sociálneho kontaktu medzi deťmi. A vodiči  SAD Žilina museli neraz nabrať odvahu, možno riskovali ohrozenie vlastného zdravia alebo zdravia blízkych, aby prepravili týchto a ostatných cestujúcich do cieľa svojej jazdy a tam kde je ich pomoc potrebná. Vždy boli a sú v nasedení, pretože práve bez nich by nebola zabezpečená doprava v Žilinskom kraji.

Dnes, keď sa postupne opatrenia proti COVID-19 uvoľňujú, nemôžeme zabudnúť, čo pre nás títo ľudia v neľahkých časoch boli a neustále sú ochotní urobiť. Práve vaša pomoc sa zapíše do histórie krajiny a môžete byť hrdí na svoje poslanie, ktorému ste sa s úctou a ochotou oddali. Každý výpadok jedného z vás je citeľný a nenahraditeľní. Dnes sa postupne už deti vracajú do škôl, predavači za pulty svojich obchodov, učitelia do školských tried a niektorí zdravotníci,  vzhľadom na pokles počtu hospitalizovaných si môžu konečne oddýchnuť.

A preto spoločnosť SAD Žilina chce kampaňou SME PRE SEBA NENAHRADITEĽNÍ poukázať na neustálu vzájomnú nenahraditeľnosť medzi poslaním vodiča autobusu SAD Žilina a danými profesiami prvej línie.  Práve vďaka vodičom autobusu  sa môžu stále dostať zdravotníci do ne­mocníc, predavači do potravín, učitelia a deti do škôl či ostatní zamestnanci do svo­jich prác.

Spoločnosť SAD Žilina ďakuje všetkým za skvelo odvedenú prácu a je nesmierne rada, že vo svojich radoch má  množstvo zodpovedných a výborných vodičov, ktorí aj napriek tomu, že boli a neustále sú vystavení nástra­hám nakazenia koronavíru­som, dennodenne plnia svoje poslanie v preprave cestujú­cich. Taktiež želá všetkým veľa zdravia, pokoru a trpezlivosť a dúfa, že táto mimoriadna situácia sa čoskoro úplne skončí.

Vážme si preto prácu vodičov autobusu a ostatných profesií prvej línie, ktoré v tejto neľahkej situácií sa spolupo­dieľajú na zabezpečení plynu­losti chodu našich životov.

Kampaň SME PRE SEBA NENAHRADITEĽNÍ si môžete pozrieť:
YOUTUBE: SAD Žilina
FACEBOOK: @sad.zilina
INSTAGRAM: sad_zilina