Prolongácia a vybavenie novej mestskej karty Martin - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Prolongácia a vybavenie novej mestskej karty Martin

24.08.2021 - Čadca, Martin, Žilina

Školský rok 2021/2022 už je čoskoro tu a všetci žiaci a študenti, ktorí cestujú autobusmi MHD Martin do školy, by nemali zabudnúť predĺžiť si platnosť či vybaviť novú mestskú kartu Martin.

 

Prolongácia mestskej karty Martin

Žiaci a študenti, ktorí si budú prolongovať, t. j. predlžovať platnosť zľavy na Mestskú kartu Martin, musia priniesť do ktoréhokoľvek klientskeho centra SAD v Martine Mestskú kartu Martin a školou potvrdené tlačivo na  žiacku alebo študentskú mestskú kartu, ktoré je možné si stiahnuť na stránke www.mhdmartin.sk v sekcii Tlačivá a dokumenty pod názvom Žiadosť o vydanie mestskej karty. Taktiež je možné predložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2021/2022, ktoré vydáva konkrétna škola, pričom v tlačive sa nevyplní kolónka ,,Potvrdenie o návšteve školy“. Platnosť zľavy na Mestskej karte Martin (preukaze) sa stanovuje u žiakov základných a stredných škôl do 31.8. príslušného školského roku, u študentov vysokých škôl do 30.9., respektíve do 30.6. v poslednom ročníku štúdia.

 

Nová mestská karta Martin

 

Mestskú kartu Martin, žiaľ, nie je možné vybaviť online. Je potrebné navštíviť niektoré klientske centrum v Martine. Vystavenie novej Mestskej karty Martin je bezplatné, no ak v priebehu jej platnosti požiadate o vydanie ďalšej dopravnej karty, za jej vystavenie už zaplatíte 4,00 EUR.

Čo k tomu potrebujete:

- vyplnenú Žiadosť o vydanie mestskej karty potvrdenú školou, prípadne Potvrdenie o návšteve školy (potvrdenie sa vyžaduje u žiakov a študentov, ktorí v danom školskom roku dosiahli 16 rokov)

- Preukaz totožnosti (u detí mladších ako 15 rokov preukaz totožnosti zákonného zástupcu + rodný list dieťaťa)

- Fotografiu rozmeru 2,5 x 3 cm

- Minimálny vklad 5,00 €

Všetkých žiakov a študentov žiadame, aby predkladali Potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok 2021/2022.

 

Otváracie hodiny našich klientskych centier sú:

- Klientske centrum AS Martin: Po - Pia: od 08.00 hod. do 16.30 hod.

Klientske centrum Mestský úrad Martin:

   Pondelok       od 7.30 do 15.45 hod.

   Utorok           od 7.30 do 14.45 hod.

   Streda           od 7.30 do 16.45 hod.

   Štvrtok          od 7.30 do 14.45 hod.

    Piatok           od 7.30 do 12.30 hod.