Mestské karty MultiCARD skončia svoju platnosť 31.12.2021 Dopravné karty SAD Žilina naďalej platné aj po 1.1.2022 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Mestské karty MultiCARD skončia svoju platnosť 31.12.2021 Dopravné karty SAD Žilina naďalej platné aj po 1.1.2022

12.10.2021 - Martin

Vážení cestujúci,

v súvislosti so zmenou dopravcu a Tarify v MHD Martin od 1.1.2022 Vám odporúčame, aby ste si regulovali zostatky na svojich Mestských kartách MultiCARD, ktorých platnosť končí 31. decembra 2021 a nabíjali si ich tak, aby ste do konca roka 2021 na nich precestovali svoje kredity – zostatky. Vyhnete sa tak zbytočnej administratíve pri vysporiadaní neprecestovaného zostatku.

Od 2.12. 2021 je ukončený predaj časových lístkov MHD na rok 2021.

Všetky Dopravné karty našej spoločnosti (SAD Žilina, a.s.) ostanú po 1.1.2022 naďalej platné a budú sa dať používať na našej prímestskej doprave, u všetkých dopravcov na Slovensku zapojených v systéme TransCard a naďalej aj v MHD Martin. Rovnako cestujúci s Dopravnou kartou Dopravného podniku mesta Martin ich budú môcť požívať aj na prímestskej doprave, čo je pre cestujúcich určite dobrá správa...