Mestské karty MultiCARD skončia svoju platnosť 31.12.2021 Dopravné karty SAD Žilina naďalej platné aj po 1.1.2022 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Mestské karty MultiCARD skončia svoju platnosť 31.12.2021 Dopravné karty SAD Žilina naďalej platné aj po 1.1.2022

12.10.2021 - Martin

Vážení cestujúci,

v súvislosti so zmenou dopravcu a Tarify v MHD Martin od 1.1.2022 Vám odporúčame, aby ste si regulovali zostatky svojich Mestských kartách MultiCARD, ktorých platnosť končí 31. decembra 2021 a nabíjali si ich tak, aby ste do konca roka 2021 na nich precestovali svoje kredity – zostatky. Vyhnete sa tak zbytočnej administratíve pri vracaní neprecestovaného zostatku.

Od 1.10. 2021 je pozastavený predaj 90dňových časových lístkov „štvrťročníkov“, preto, aby ich bolo možné precestovať do konca roka.

30dňové časové lístky – „mesačníky“ je možné zakúpiť iba na obdobie platnosti do konca roka a od 1.12.2021 pozastavíme aj ich predaj.

Dopravné karty našej spoločnosti (SAD Žilina, a.s.) ostanú po 1.1.2022 naďalej platné a budú sa dať používať nie len na prímestskej doprave, ale aj v rámci MHD Martin. Rovnako cestujúci s Dopravnou kartou nového Dopravného podniku mesta Martin ich budú môcť požívať aj na prímestskej doprave, čo je pre cestujúcich určite dobrá správa.