Neprecestované kredity Mestských kariet MultiCARD - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie
Menu

Aktuality

Neprecestované kredity Mestských kariet MultiCARD

22.12.2021 - Martin

​Vážení cestujúci,

svoje zostatky na mestských kartách MultiCARD si môžete príležitostne vysporiadať na našom klientskom centre na autobusovej stanici.

Peňažný zostatok - kredit Mestskej karty môžeme preniesť - nahrať aj na inú našu Dopravnú kartu SAD Žilina, alebo vyplatiť v hotovosti. Pri vysporiadaní kreditu treba predložiť Mestskú kartu a doklad totožnosti majiteľa Mestskej karty.

Dopravné karty SAD Žilina sú naďalej platné.

Všetky Dopravné karty našej spoločnosti (SAD Žilina, a.s.) ostanú po 1.1.2022 naďalej platné a budú sa dať používať na našej prímestskej doprave, u všetkýchdopravcov na Slovensku zapojených v systéme TransCard a naďalej aj v MHD Martin, a príslušných tarifných podmienok