Aktuality

Zmena obchádzky počas rekonštrukcie HV

28.06.2012 - Martin

Dňa 27.6.2012 bola ukončená 3. etapa rekonštrukcie HV na Ul. P. Mudroňa a bola tiež ukončená obchádzka. Rekonštrukcie pokračuje 2. etapou a uzávierkou časti ulice od križovatky s Ul. Škultétyho po križovatku s Ul. A. Kmeťa. Autobusy MHD zastavujú normálne na MHD OÚNZ, následne pokračujú obchádzkou po Ul. Škultétyho, Ul. Kuzmányho a Ul. A. Kmeťa. Zastávka MHD Hlavná pošta je presunutá na Ul. A. Kmeťa, ako môžete vidieť na priloženej mape obchádzky (zakreslená je aj normálna poloha zastávky aj aktuálna).