Mimoriadne spoje MHD Martin, Vrútky počas Silvestra 2015 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Mimoriadne spoje MHD Martin, Vrútky počas Silvestra 2015

30.12.2015 - Martin

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že počas Silvestra 2015 budú premávať mimoriadne spoje. Spoje budú premávať ako linka č.10 a 30 s odchodom:

- z MHD Dolné Záturčie sídlisko smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00

- z MHD Vrútky autobusová stanica smer MHD PRIOR: 21:30, 22:30, 01:00

- z MHD Hotel TURIEC smer MHD Dolné Záturčie sídlisko: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30

- z MHD Hotel TURIEC smer MHD Vrútky autobusová stanica: 21:05, 22:00, 00:30, 01:30

Prajeme Vám šťastný a úspešný rok 2016!