Zmeny v cestovnom poriadku od 16.04.2016 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Zmeny v cestovnom poriadku od 16.04.2016

15.04.2016 - Martin

Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňom 16.04.2016 dochádza ku zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Martine, Vrútkach a okolitých obciach. Dôjde k nasledovným zmenám:

Spoj 7/26 s odchodom z MHD Nákladné Nádražie o 10:02 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 9:57.

Spoj 10/40 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 10:10 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 10:05.

Spoj 10/121 s odchodom z MHD SAD o 13:06 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 13:10.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 6:32 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 6:35.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:10 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 20:15.

Spoj 21/2 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:15 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 15:20.

Spoj 21/11 s odchodom z MHD SAD o 14:40 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 14:35.

Spoj 21/20 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:05 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 15:08.

Spoj 21/22 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 15:06 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:10.

Spoj 23/20 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 7:12 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 7:09.

Spoj 23/39 s odchodom z MHD SAD o 13:02 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 12:57.

Spoj 23/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:03 sa posúva o 12 minút skôr – nový odchod o 21:51.

Spoj 23/106 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 17:30 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 17:20.

Spoj 24/20 s odchodom z MHD Pamätník K. a B. z odchodom 10:05 bude premávať až do SAD a posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 10:10.

Spoj 24/41 s odchodom z MHD SAD o 14:35 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 14:40.

Spoj 24/2 s odchodom z MHD Pamätník K. a B. o 5:13 bude premávať až do SAD.

Spoj 27/46 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 9:40 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 9:45.

Spoj 27/48 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 9:47 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 9:44.

Spoj 41/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 6:35 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 6:33.