Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 11.12.2016 - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 11.12.2016

02.12.2016 - Martin

Vážení cestujúci, od 11.12.2016 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

V súvislosti so zmenou cestovného poriadku ŽSR  2016/2017 s platnosťou od 11.12.2016 sme pristúpili k úprave cestovného poriadku  v  MHD Martin. Nové cestovné poriadky sú platné od 11.12.2016, pričom boli zapracované aj požiadavky cestujúcich a zároveň sme zreálnili jazdné časy spojov podľa GPS sledovania.

Nový cestovný poriadok bude zverejnený na autobusových zastávkach a na našom webe www.mhdmartin.sk . Na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť aj SAD aplikáciu www.mojbus.sk alebo novú mobilnú aplikáciu Ubian - www.ubian.sk.

Odporúčame Vám si vo vlastnom záujme skontrolovať odchody Vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Spoj 7/4 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 05:15 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 05:18.

Spoj 7/7 s odchodom z MHD SAD o 05:50 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 05:48.

Spoj 7/22 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 07:57 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 07:54.

Spoj 7/28 s  odchodom z MHD Nákladné nádražie o 09:02 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 09:00.

Spoj 7/31 s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 11:15 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 11:13.

Spoj 7/40 s  odchodom z MHD Nákladné nádražie o 12:07 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 12:10.

Spoj 7/39 s odchodom z MHD SAD o 12:50 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 12:48.

Spoj 7/48 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 14:05 sa posúva o 1 minútu neskôr – nový odchod o 14:06.

Spoj 7/51 s odchodom z MHD SAD o 15:50 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 15:48.

Spoj 7/52 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 14:50 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 14:52.

Spoj 7/54 s  odchodom z MHD Nákladné nádražie o 15:07 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 15:04.

Spoj 7/60 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 16:12 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 16:10.

Spoj 7/63 s odchodom z MHD SAD o 17:33 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 17:30.

Spoj 7/68 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 17:37 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 17:40.

Spoj 7/69 s odchodom z MHD SAD o 19:05 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 19:12.

Spoj 10/54 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:20 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 13:27.

Spoj 10/123 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:20 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 13:24.

Spoj 10/129 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:50 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:48.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:35 sa posúva o 1 minútu neskôr – nový odchod o 06:36.

Spoj 11/68 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:57 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 16:00.

Spoj 11/73 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:55 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:50.

Spoj 11/75 s odchodom z MHD Ľadoveň o 17:30 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 17:35.

Spoj 11/80 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 17:55 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 18:05.

Spoj 11/82 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 18:32 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 18:25.

Spoj 11/90 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:58 sa posúva o 16 minút skôr – nový odchod o 19:42.

Spoj 11/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:33 sa posúva o 13 minút skôr – nový odchod o 20:20.

Spoj 11/102 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:20 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 21:15.

Spoj 11/106 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:06 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 22:16.

Spoj 11/116 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 17:55 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 18:03.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:15 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 20:12.

Spoj 11/128 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:55 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 19:45.

Spoj 12/25 s odchodom z MHD SAD o 15:25 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 15:30.

Spoj 12/26 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:27 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 16:29.

Spoj 12/32 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:42 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 19:50.

Spoj 15/27 s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 14:40 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 14:38.

Spoj 15/33 s odchodom z MHD SAD o 18:13 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 18:20.

Spoj 21/10 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 08:00 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 07:58.

Spoj 23/72 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 13:30 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 13:35.

Spoj 23/76 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 13:50 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 13:47.

Spoj 23/82 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:25 začne premávať.

Spoj 24/32  s odchodom z MHD Pamätník Karvaša a Bláhovca o 13:53 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 14:00.

Spoj 24/45  s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 15:25 sa posúva o 1 minútu neskôr – nový odchod o 15:26.

Spoj 27/3 s odchodom z MHD SAD o 04:25  sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 04:20.

Spoj 27/76 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:46 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 13:50.

Spoj 27/78 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 13:37 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 13:47.

Spoj 27/104 s odchodom z MHD Turčianske Kľačany o 17:10 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 17:12.

Spoj 30/22 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 19:47 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 31/4.

Spoj 30/34 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 16:10 začne premávať.

Spoj 30/52 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 11:15 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 11:10.

Spoj 30/57 s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 10:10 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 10:06.

Spoj 30/63 s odchodom z MHD SAD o 11:05 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 11:04.

Spoj 30/67 s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 12:10 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 12:20.

Spoj 30/77 s odchodom z MHD SAD o 14:00 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 14:04.

Spoj 30/88 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 16:00 bude premávať len v pracovné dni.

Spoj 30/100 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 18:15 sa posúva o 25 minút skôr – nový odchod o 17:50.

Spoj 30/104 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 18:50 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 19:00.

Spoj 30/113 s odchodom z MHD SAD o 20:10 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 31/5.

Spoj 31/4 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 20:05 začne premávať.

Spoj 31/5 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:10 začne premávať.

Spoj 31/11 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:50 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 10:45.

Spoj 31/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 11:45 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 11:40.

Spoj 31/14 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 09:00 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 08:55.

Spoj 34/33 s odchodom z MHD SAD o 16:47 bude premávať všetky dni v týždni.

Spoj 41/16 s odchodom z MHD Stránke konečná o 06:50 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 06:57.

Spoj 41/29 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:55 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 07:53.

Spoj 42/4 s odchodom z MHD Stráne konečná o 15:15 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 15:22.

Spoj 50/22 s odchodom z MHD Košúty sídlisko o 11:10 bude premávať cez ZŤS.

Spoj 55/6 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:16 sa ruší.

Spoj 55/6 s odchodom z MHD ŠD - LFUK o 07:36 sa ruší.