Ocenenia zaväzujú – komunikácia je dôležitá - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Ocenenia zaväzujú – komunikácia je dôležitá

07.04.2017 - Martin

Nedávno bolo udelené SAD Žilina Čestné uznanie za aktívny prístup v komunikácii s cestujúcou verejnosťou a rozvojové služby v oblasti osvety a propagácie verejnej autobusovej dopravy na Slovensku.

Toto uznanie udelil Inštitút verejnej dopravy počas konferencie o marketingu. A preto sme sa opýtali, aZko takéto ocenenie vníma generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Pobeha.

Spoločnosť SAD Žilina je v rámci Slovenska lídrom v poskytovaní prepravy osôb. V spolupráci s objednávateľmi dlhodobo vytvára čo možno najlepšie podmienky pre svojich cestujúcich. Ale, samozrejme, dôležitá je aj komunikácia priamo s cestujúcimi, a preto sa snažíme v SAD Žilina komunikovať s nimi čo možno najintenzívnejšie, aby sme vedeli, čo je pre nášho zákazníka dôležité.

Akými spôsobmi komunikujete s cestujúcimi?

Tých možností je v tejto dobe naozaj veľa a cestujúci nemá problém obrátiť sa na nás alebo ohodnotiť naše služby. Asi najčastejšími sú komunikácia cez printové médiá, e-mail, web, ale v poslednej dobe sa nám veľmi rozbehla komunikácia cez facebookovú stránku. Práve pri facebookovej stránke sú tieto reakcie naozaj rýchle a vieme si urobiť obraz o našich službách. Naše služby môže hodnotiť cestujúci aj napríklad priamo v autobuse cez aplikáciu Môj bus.

A čo osobná komunikácia s cestujúcimi?

To je tiež stránka, na ktorú sa zameriavame. Okrem osobnej komunikácie na úrovni klientskych centier sme v minulom roku robili viacero akcií, kde sme sa stretli s cestujúcimi na neformálnej rovine. Asi tou najväčšou bola akcia Spoznaj svoj autobus, ktorú hodnotíme ako veľmi úspešnú, a to hlavne z pohľadu návštevnosti a pozitívnych reakcií od cestujúcich.

Čo hodnotíte, že robíte inak ako ostatní, keď ste dostali práve vy ako spoločnosť takéto ocenenie?

My sa snažíme prezentovať hromadnú dopravu ako celok. Väčšinou dopravcovia prezentujú tie služby, kde je veľká konkurencia, a to hlavne zájazdovú dopravu, diaľkové a medzinárodné linky. Prímestskú a mestskú dopravu berú skôr ako samozrejmosť. My, naopak, najviac snahy nášho marketingu zameriavame práve na tú najväčšiu skupinu cestujúcich, a to tých, ktorí využívajú regionálnu dopravu a tých, ktorých sa snažíme presvedčiť, že v súčasnosti má cestujúcemu čo ponúknuť hromadná doprava a veľakrát je pre človeka aj prijateľnejšia ako individuálna.

Na záver sa ešte chcem opýtať aj na nejakú neštandardnú komunikáciu, ktorou ste v minulosti oslovili cestujúcich.

Tu je asi jednoznačná odpoveď - naše video Kobra, ktoré pozitívne propagovalo našich vodičov a služby, ktoré poskytujeme.