Aktuality

Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 10.12.2017

04.12.2017 - Martin

Vážení cestujúci, od 10.12.2017 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

V súvislosti so zmenou cestovného poriadku ŽSR 2017/2018 s platnosťou od 10.12.2017 sme pristúpili k úprave cestovného poriadku v MHD Martin. Nové cestovné poriadky sú platné od 10.12.2017, pričom boli zapracované aj požiadavky cestujúcich a zároveň sme zreálnili jazdné časy spojov podľa GPS sledovania.

Upozorňujeme na premenovanie autobusovej zastávky MHD PRIOR na nový názov MHD Nemocnica.

Nový cestovný poriadok bude zverejnený na autobusových zastávkach a na našom webe www.mhdmartin.sk. Na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť aj SAD aplikáciu www.mojbus.sk alebo novú mobilnú aplikáciu Ubian - www.ubian.sk.

Odporúčame Vám si vo vlastnom záujme skontrolovať odchody Vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Spoj 7/21 s odchodom z MHD SAD o 15:19 začne premávať.

Spoj 7/49 s odchodom z MHD ZŤS - závod 04 o 15:20 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 12/1.

Spoj 7/55 s odchodom z MHD SAD o 16:10 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:05.

Spoj 7/59 s odchodom z MHD SAD o 16:55 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 17:05.

Spoj 10/4 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:08 začne premávať.

Spoj 10/14 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:40 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 06:38.

Spoj 10/16 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:55 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 21/14.

Spoj 10/27 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:40 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 06:35.

Spoj 10/34 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 09:25 sa posúva o 2 minút skôr – nový odchod o 09:23.

Spoj 10/61 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:50 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 08:55.

Spoj 10/62 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:23 sa posúva o 8 minút skôr – nový odchod o 14:15.

Spoj 10/63 s odchodom z MHD SAD o 08:55 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 08:50.

Spoj 11/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:55 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 05:53.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:36 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 06:32 a bude premávať vo všetky pracovné dni.

Spoj 11/27 s odchodom z MHD Ľadoveň o 17:03 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 17:11.

Spoj 11/37 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:27 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 10:25.

Spoj 11/46 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:02 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 11/50 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:25 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 13:20.

Spoj 11/58 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:58 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:02.

Spoj 11/63 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:32 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:36.

Spoj 11/68 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:00 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 15:57.

Spoj 11/69 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:10 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 16:13.

Spoj 11/70 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:27 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 16:20.

Spoj 11/80 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 18:05 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 18:00.

Spoj 11/83 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:41 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 18:45.

Spoj 11/87 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:50 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 19:58.

Spoj 11/89 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:50 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 19:43.

Spoj 11/93 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:26 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 20:34.

Spoj 11/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:20 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 20:28.

Spoj 11/102 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:15 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 21:08.

Spoj 11/104 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:55 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 21:45.

Spoj 11/111 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:05 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 20:08.

Spoj 11/115 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:00 sa posúva o 20 minút neskôr – nový odchod o 13:20.

Spoj 11/117 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:00 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 08:07.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:12 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 20:07.

Spoj 11/119 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:25 začne premávať.

Spoj 11/122 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:27 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 20:22.

Spoj 11/126 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:00 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 14:03.

Spoj 11/130 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:05 začne premávať.

Spoj 12/1 s odchodom z MHD ZŤS - závod 04 o 15:33 začne premávať.

Spoj 12/25 s odchodom z MHD SAD o 15:30 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 7/21.

Spoj 12/26 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:29 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:24.

Spoj 21/14 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:45 začne premávať.

Spoj 23/62 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 12:15 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 12:18.

Spoj 23/78 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:15 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 14:22.

Spoj 23/82 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:25 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 07:27.

Spoj 23/83 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 22:27 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 22:31.

Spoj 23/138 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 22:02 sa posúva o 6 minút neskôr – nový odchod o 22:08.

Spoj 24/69 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:45 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 22:47.

Spoj 27/77 s odchodom z MHD SAD o 16:35 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:30.

Spoj 27/87 s odchodom z MHD SAD o 19:05 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 19:00.

Spoj 27/105 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:45 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 22:47.

Spoj 30/4 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:25 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 16:23.

Spoj 30/10 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 21:10 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 21:06.

Spoj 30/82 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:10 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 15:00.

Spoj 30/84 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:20 sa posúva o 1 minútu neskôr – nový odchod o 15:21 a premáva do MHD SAD.

Spoj 30/86 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:47 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 15:46.

Spoj 30/88 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:00 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 15:55.

Spoj 30/89 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 15:40 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 15:33 a premáva od MHD SAD o 15:28.

Spoj 30/90 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:10 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 16:12.

Spoj 30/99 s odchodom z MHD SAD o 16:57 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 17:00.

Spoj 30/108 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 20:52 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 20:55.

Spoj 30/112 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 22:02 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 21:59.

Spoj 30/119 s odchodom z MHD SAD o 13:20 sa posúva o 20 minút skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 31/1 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:05 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 07:03.

Spoj 31/4 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:05 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 11/130.

Spoj 31/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:35 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 08:30.

Spoj 31/31 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:25 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 11/119.

Spoj 31/33 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:47 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 20:45.

Spoj 34/37 s odchodom z MHD SAD o 18:45 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 18:38.

Spoj 41/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:33 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 06:40.

Spoj 42/4 s odchodom z MHD Stráne konečná o 15:22 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 15:25.

Spoj 56/4 s odchodom z MHD SAD o 06:45 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 06:44.