Študuj dopravu a spoznávaj autobusovú dopravu - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Aktuality

Študuj dopravu a spoznávaj autobusovú dopravu

21.05.2018 - Martin

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom podujatia Študuj dopravu 2018. Každý školák, ktorý by sa chcel oboznámiť s povolaním rušňovodiča alebo vodiča autobusu, by mal navštíviť 1. a 2. júna 2018 v čase od 9.00 h do 13.00 h parkovisko pri železničnej stanici vo Vrútkach.

V rámci dvojdňového programu budú mať školáci v podobe ukážok výkonu povolaní v doprave možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), budú môcť navštíviť priestory autobusu, kamióna, rušňa, oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel a prácou na železnici. 

Ďalšie atrakcie: 

  • prezentácia študijných odborov v oblasti dopravy v Žilinskom , Banskobystrickom a Trenčianskom kraji

  • simulátor prevrátenia osobného automobilu

  • pokusy vo "vedeckej cukrárni"

  • kvízová štafeta

  • prekážková dráha s okuliarmi simulujúcimi stav po užití alkoholu

Vstup  je bezplatný.