Aktuality

Zmena v značkách obmedzenia spojov

05.12.2012 - Martin

V súvislosti s termínom zmien cestovných poriadkov upozorňujeme cestujúcich aj na zmeny v značkách časového obmedzenia a informatívnych značiek jednotlivých spojov. Prechodom na nové značky plní SAD Žilina štandardy Európskej únie. Značky upravuje naša legislatíva Vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č.124 z 21.3.2012, ktorou sa vykonáva Zákon 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorá je pre dopravcov záväzná. Odporúčame cestujúcim preto venovať zvýšenú pozornosť novým výveskám cestovných poriadkov ako v MHD, tak aj v prímestskej doprave.

Aktualizované cestovné poriadky zverejníme na webovej stránke v sobotu, 8.12.2012 o 15:00.