Autobusové stanice

Autobusová stanica Vrútky

Ul. Karola Kalocsaya
038 61 Vrútky

Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Vrútky. Autobusová stanica má 4 stanovišťa. Dve slúžia pre mestskú hromadnú dopravu, jedno pre diaľkovú a prímestskú dopravu a jedno stanovište slúži na výstup cestujúcich z prichádzajúcich spojov.

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

  1. Medzinárodná a diaľková doprava
  2. MHD - smer Kol.Hviezda, Turčianske Kľačany
  1. MHD - smer Martin
Cieľové obce
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí
Mapa obslužnosti
Mapa dopravnej
obslužnosti