Informácie o cestovaní počas obmedzení si môžete overiť telefonicky počas pracovných dní:

Klientske centrum AS Martin, od 07:00 hod. do 15:00 hod., telefón 043 / 413 40 11

Autobusy

Karosa B952

Karosa B952 č.04

Karosa B952 č.09

Karosa B952 č.17

Karosa B952 č.36

Karosa B952 č.43

Karosa B952 č.46

Karosa B952 č.47

Karosa B952 č.48

Karosa B952 č.p27