Prehľad autobusov - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Autobusy

Prehľad autobusov

Rok zaradenia Typ Garážové číslo Počet
2005Midway451
2003Karosa B952161
2004Karosa B95217, 18, 19, 204
2005Irisbus Citelis 12M1, 2, 103
2006Irisbus Citelis 12M3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 158
2008Irisbus Citelis 12M7, 8, 93
2009Irisbus Crossway LE21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 24

Počet prevádzkovaných vozidiel: 44

Počet nízkopodlažných vozidiel: 38 ( 86,4% z celkového počtu vozidiel )