Informácie

Cenník cestovného

Mestská karta Dopravná karta Hotovosť Kto
0,49 € 0,60 € 0,70 € Dospelé osoby staršie ako 15 rokov
0,29 € 0,40 € 0,50 € Deti od dovŕšenia 6 rokov do 15 rokov a študenti do 26 rokov
0,29 € 0,40 € 0,50 € Držitelia preukazu ŤZP, ŤZP – S
0,00 € 0,00 € 0,70 € Občania SR starší ako 70 rokov
0,29 € 0,40 € 0,70 € Občania SR starší ako 65 rokov
0,29 € 0,40 € 0,50 € Batožina presahujúca ktorýkoľvek rozmer nad 30 cm x 40 cm x 50 cm
0,29 € 0,40 € 0,50 € Pes ak nie je prepravovaný v schránke
0,00 € 0,00 € 0,00 € Deti do dovŕšenia 6 rokov
0,00 € 0,00 € 0,00 € Detský kočík s dieťaťom
0,00 € 0,00 € 0,00 € Sprievodca detského kočíku s dieťaťom (1 dospelá osoba)
0,00 € 0,00 € 0,00 € Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP – S

Sadzba cestovného mestská karta platí len pre držiteľa mestskej karty (prvý cestovný lístok na danom spoji). Druhý, a každý ďalší cestovný lístok vydaný z mestskej karty je spoplatňovaný sadzbou ako z dopravnej karty.

Časové cestovné

Mestská karta Dopravná karta
30-dňový občiansky: 20,00 €24,00 €
90-dňový občiansky: 55,00 €67,00 €
30-dňový zľavený: 12,00 €16,00 €
90-dňový zľavnený: 32,00 €44,00 €

Časové cestovné je bez obmedzenia počtu jázd.

Mestská karta

0,70 € / mesiac – cestujúci využívajúci obyčajné a zľavnené cestovné
0,20 € / mesiac – seniori nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S

Cenník služieb poskytovaných na Klientskom centre

Dopravná karta:3,00 €
Mestská karta Martin multiCARD:0,00 €
Druhá a ďalšia mestská karta
(vydaná do 60 mesiacov od vydania predchádzajúcej karty na to isté meno)
:
- základné cestovné, deti od dovŕšenia 6. roku veku do 15 rokov, žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku: 4,00 €
- občania nad 65 rokov, občania nad 70 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S: 3,00 €
Manipulačný poplatok: 0,70 €
Fotografia na dopravnú kartu: 1,00 €
Zmena údajov na dopravnej karte: 1,00 €
Vydanie preukazu na potvrdenie veku (12-15 rokov): 0,70 €
Predaj CP – knižný regionálny: 0,70 €
Predaj CP – leták: 0,20 €
Predaj CP – odchody zo zastávky: 0,20 €
Potvrdenie o výške cestovného: 0,70 €
Prehľad platieb s dopravnou kartou: 0,20 €
Puzdro na dopravnú kartu: 0,20 €
Doručenie karty zakúpenej v eShope (poštou s doručenkou): 2,00 €
Osobné prevzatie karty zakúpenej v eShope: 0,70 €