Cestovné poriadky školská linka - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Cestovné poriadky

Cestovné poriadky školská linka

Vrútky - Ľadoveň / Dolné Záturčie - Ľadoveň / Dolné Záturčie - ZŠ Tomášikova

MHD Vrútky,aut.stan. 07:13
MHD Nákl.nádražie 07:17
MHD prev.ZŤS-bater. 07:18
MHD Ul.M.R.Štefánika 07:20
MHD ZŠ M.R.Štefánika 07:22
MHD Ul.Medňanského 07:24
MHD ZŠ Lipová 07:25
MHD Ul.Lipová 07:26
MHD Priekopa I. 07:28
MHD Košúty,BILLA 07:30
MHD Košúty, kostol 07:31
MHD Sever II. 07:32
MHD Sever,Betty 07:33
MHD D.Záturčie,,sídlisko 07:20 ) 07:20
MHD D.Záturčie II. 07:22 ) 07:22
MHD D.Záturčie I. 07:23 ) 07:24
MHD Horné Záturčie 07:26 ) 07:27
MHD Podháj III. 07:27 ) 07:28
MHD Podháj II. 07:28 ) 07:29
MHD Podháj I. 07:29 ) 07:30
MHD ZŠ Východná ) ) 07:34
MHD ZŠ A.Dubčeka ) ) 07:35
MHD ZŠ Tomášikova ) 07:35 07:36
MHD Ul.A.Pietra 07:33 07:37
MHD OÚNZ 07:34 07:38
MHD Hlavná pošta 07:35 07:39
MHD PRIOR 07:36 07:40
MHD ZŠ Jahodníky 07:38 07:42
MHD Ul.Alexandrovova 07:39 07:43
MHD Ľadoveň 07:40 07:45

Vrútky - Kolónie Hviezda - Vrútky

MHD Vrútky,aut.stan.
MHD Matušovičovský rad
MHD Dolná Kružná 07:07
MHD Dolná Kružná,,Helka 07:09
MHD Horná Kružná 07:10
MHD Hôrka 07:13
MHD Kol.Hviezda I. 07:15
MHD Kol.Hviezda II. 07:16
MHD Ul.Nerudova 07:18
MHD Ul.Helsinská I. 07:19
MHD Ul.Helsinská II. 07:20
MHD Ul.Fínska 07:22
MHD Ul.Horná I. 07:23
MHD Ul.Horná II. 07:24
MHD Ul.Lesná I. 07:25
MHD Ul.Lesná II. 07:26
MHD Dolná Kružná )
MHD Dolná Kružná,,Helka )
MHD Horná Kružná )
MHD Ul.Fr.partizánov 07:28
MHD Čachovský rad 07:29
MHD Vrútky,aut.stan. 07:30