Kontakt - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Kontakt

Chcete sa niečo opýtať?

Čokoľvek vás zaujíma, píšte na email: info@sadza.sk

Svoje podnety, návrhy, pripomienky, pochvaly, poďakovania môžete písať na email: pripomienky@sadza.sk

SAD Žilina a.s., prevádzkáreň Martin

Kollárova 125, 036 44 Martin
  • dispečing osobnej dopravy
  • tel: +421 43 4222 244
  • mob: +421 911 511 044
  • oddelenie príležitostnej dopravy
  • tel: +421 43 4134 688
  • fax: +421 43 4133 561
  • úsek technicko - prevádzkový
  • tel: +421 43 4132 655
  • e-mail: tpo@sadza.sk