Zastávka MHD Nákladné nádražie - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie