Zastávka MHD Hrby - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie