Zastávka MHD Bystrička obchod - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie