Zastávka MHD Lesný závod - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie