Zastávka MHD Bystrička Lázky - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie