Zastávka MHD Tulip - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Tulip

Premávajúce linky