Zastávka MHD Sever II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Sever II.

Premávajúce linky

07