Zastávka MHD Sever obch.dom - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Sever obch.dom

Premávajúce linky

07