Zastávka MHD ZŤS - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD ZŤS

Premávajúce linky

07