Zastávka MHD Tepláreň - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Tepláreň

Premávajúce linky

07