Zastávka MHD OÚNZ - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD OÚNZ

Premávajúce linky

07