Zastávka MHD prev.ZŤS - bater. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie