Zastávka MHD Hlavná pošta - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Hlavná pošta

Premávajúce linky

07