Zastávka MHD Prieložtek - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Prieložtek

Premávajúce linky

07