Zastávka MHD Turčan - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie