Zastávka MHD Hotel Turiec - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Hotel Turiec

Premávajúce linky

07