Zastávka MHD Priekopa I.kolónia - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie