Zastávka MHD Priekopa I.kolónia obchod - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie