Zastávka MHD Mäsopriemysel - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie