Zastávka MHD ZŠ M.R.Štefánika - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie