Zastávka MHD NADAS ul.Švermova - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie