Zastávka MHD Nábrežná ul. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Nábrežná ul.

Premávajúce linky

10