Zastávka MHD Ul.1. Československej brigády - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Ul.1. Československej brigády

Premávajúce linky

10