Zastávka MHD Priekopa III. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Priekopa III.

Premávajúce linky

10